Funktioner i Maconomy

Maconomy ERP hjälper projektbaserade verksamheter vinna fler affärer, öka sin beläggningsgrad, förbättra sin fakturering och sitt kassaflödet och sitt resultat.

MAXIMERA VÄRDET PÅ DINA MEDARBETARE, DERAS ARBETE OCH DERAS TID

Vår integrerade lösning ger dig förbättrad verksamhetsstyrning och maximerad projektlönsamhet. Du får tillgång till ett brett utbud av funktioner och nyckelprocesser i projektbaserade verksamheter, till exempel:

 • Order to cash
 • Projektledning och programhantering
 • Budgetering och planering av projekt
 • Inköpsorder
 • Hantering av underkonsulter
 • Arbetsorderhantering
 • Tid- och utläggshantering
 • Värdering av projektprogress
 • Projekt- och kundfakturering
 • Stöd för Multi-company och multi-currency
 • Intäktsredovisning
 • GAAP-efterlevnad
 • Resurshantering
 • Rapportering och analys

FULLSTÄNDIG INSYN

Sluta förlita dig på begränsade vyer och isolerad information i fristående system. Så här ger Maconomy dig fullständig insyn:

 • Omfattande – se hela organisationen – uppifrån och ned och i alla enheter – över alla faser i projektens livscykler (försäljning, planering, genomförande, uppföljning)
 • Helt sammankopplat – alla relationer mellan kunder, resurser, arbete och resultat är synliga – och uppdateras kontinuerligt allteftersom arbete säljs in, planeras, genomförs och följs upp
 • Alltid aktuellt – vyer över faktiska resultat (tidigare arbete och nuvarande WIP) och förväntade resultat (offerter, planer och budgetar) uppdateras kontinuerligt allteftersom relationen mellan kunder, resurser, arbete och resultat ändras under projektets livscykel
 • Lättåtkomligt – statusvyer anpassas efter användarens roll och preferenser (standardrapporter och interaktiva dashboards) och är alltid tillgängliga när de behövs (publicerade eller on-demand)

DJUP INSIKT

Så här förvandlar Maconomy separerade dataströmmar till kunskap så att du får djupgående insyn:

 • Korrekt – informationen är konsekvent. Den är tillförlitlig och uppdateras ständigt, så att den alltid är tillräckligt aktuell för användarens behov
 • On-demand – informationen är tillgänglig för användare på alla nivåer, när de behöver den och på det sätt de behöver den
 • Sammankopplat – plattformen är synkroniserad över hela verksamhetens arbetsflöden - och länkar front office-uppgifter om kunder, resurser och arbete med ekonomidata från back office – så att informationen ”berättar en historia” som förklarar ”de bakomliggande orsakerna” till resultaten
 • Obegränsat – användare på alla nivåer i hela organisationen kan ställa – och få svar på – alla frågor de kan tänkas ha om relevanta delar av verksamheten