HR-FÖRDELAR MED MACONOMY

HR

UPPRÄTTHÅLL KORREKTA DATA OM DINA MEDARBETARE OCH DERAS KOMPETENSER

Framgångsrika HR-avdelningar måste ha full kontroll över informationen för att kunna svara på företags- och avdelningschefers personalrelaterade frågor och erbjuda medarbetarna bra service och support.

Maconomys HR-modul har ett brett utbud av standardfält och kan enkelt konfigureras för att stödja informationskraven i just din organisation.

SÄTT ATT DRA NYTTA AV MACONOMYS HR-MODUL:

  • Översikt över kapacitetsbehov, färdigheter och kvalifikationer
  • Möjlighet att planera resursbehov och allokera medarbetare i enlighet med detta
  • Verklig insyn i hur varje enskild medarbetare och varje enskilt team bidrar till verksamheten
  • HR-process, styrning och processer för att hantera högpresterande medarbetare och se till att lågpresterande kan lämna verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt
  • Medarbetare kan matchas med projekt som är lämpliga för deras kompetens, vilket gör medarbetare med nöjda och förbättrar projektleveransen
  • Konsekvent mätning av viktiga nyckeltal för verksamheten säkerställer att alla medarbetare, från ekonomi till kundansvariga, tittar på korrekt och konsistent information
  • Spårbarhet för automatisk efterlevnad
ERP for Dummies

Project-Based ERP for Dummies

Rätt ERP-system ger en högre vinst och bättre lönsamhet.

Ladda ner e-boken
Maconomy HR

Deltek Maconomy HR

Lär dig mer om Maconomy HR.

Läs mer