Deltek Professional Services Automation: Koppla samman process och person

Vässa leveransen av projekt och tjänster med en PSA-lösning som samordnar alla dina viktigaste arbetsflöden.


EN PERSONCENTRERAD LÖSNING GER EN KRAFTFULL ORGANISATION

Kunskapsföretag ställs inför unika krav som kräver lika unika arbetsflöden. Du sysslar inte med att tillverka saker, hantera en leveranskedja eller sälja prylar från ett lager. Din kärnprodukt består av personer, och de kunskaper de för med sig till de projekt ni arbetar med. Det du behöver är skräddarsydda system som skapar bättre processer och förenklar de viktigaste arbetsflödena.

Delteks PSA-programvara samordnar verksamhets- och projektstyrningen och skapar ett funktionsrikt nav för hela din verksamhet. Lösningen erbjuder:

  • Ett lättanvänt system med kraftfulla och branschspecifika funktioner som gör det möjligt att öka den individuella produktiviteten avsevärt
  • Rollbaserade analysfunktioner och kontrollpaneler ger bättre transparens och insyn under alla steg i projektets livscykel
  • Automatiserat stöd för effektiv ekonomistyrning och snabbare debitering
  • Branschspecifika funktioner och Business Intelligence-kapacitet gör det möjligt att undvika både initiala och löpande IT-kostnader
  • Optimal resurshantering för att planera, följa upp och spåra utnyttjandet
  • Få realtidsinsyn i lönsamhet och marginaler för projekt, kunder och verksamhetsområden
  • Förbättrad projektleverans

Se till att få saker gjorda, skapa samband inom teamet, öka lönsamheten och gläd dina kunder med en PSA-lösning från Deltek.

PSA for Dummies

Denna e-bok belyser hur rätt PSA-lösning kan hjälpa dig hålla bättre koll på dina projekt och förbättra din lönsamhet.

Ladda ner nu
Choosing the Right ERP System

VÄLJ RÄTT ERP-SYSTEM

Hur kan du välja rätt ERP-system för din verksamhet?

Läs e-book