Funktioner hos Delteks PIM-system

Revolutionera verksamhetens informationshantering

Delteks PIM-system ger tillgång till viktig företagsomfattande och projektspecifik information från en central plats och systemet är skräddarsytt för arkitekt- och byggföretag som alltid kämpar för att organisera massiva informationsmängder. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) och kollaborativ design är en växande trend, och innebär att du behöver rätt verktyg för att kunna hantera och leverera dina projekt. Delteks PIM-system innehåller alla funktioner du behöver och har den allra senaste tekniken så att du kan förbättra effektiviteten, reducera riskerna och sammanföra dina team.

RITNINGSHANTERING

Strukturera ert designarbete med standardprocesser som är utformade för att uppfylla projektgruppernas behov, säkra smidig åtkomst och fullständig transparens.

 • Skapa ritningar med hjälp av modellbibliotek för ökad effektivitet och bättre följsamhet gentemot era formgivningsstandarder.
 • Använd designregistret för att skapa, hantera, filtrera, sortera och skapa rapporter om designfiler
 • Automatiskt skapa och sända elektroniska blanketter när dokument sänds iväg

E-POSTHANTERING

Ta kontroll över er e-postkommunikation. PIM erbjuder en central plats för att lagra, söka i och få tillgång till all er kommunikationshistorik. Slipp informationssilor och skapa effektivitet, transparens och ansvarsskyldighet.

 • Du kan snabbt katalogisera och spara e-post och bilagor från Outlook till Delteks PIM-system
 • Djuplodande filter och snabba sökfunktioner gör det enklare att hitta bestämda e-postmeddelanden och bilagor begravda i olika konversationer och inkorgar.
 • Minska riskerna genom att sammanställa projektkommunikation och skapa transparens och ansvarstagande

DOKUMENTHANTERING

Sammanställ, sök i och ta fram dina filer från ett system avsett för effektiv lagring, hantering och åtkomst och ge hela företaget tillgång till ett filhanteringssystem som gör att ni slipper slösa tid på att söka efter olika dokument.

 • Implementera företagets standarder och garantera efterlevnad genom standardiserade arbetsflöden för dokumenthantering
 • Hantera dokument i en enda upplaga som finns tillgänglig där den behövs för att undvika onödiga dubbletter och så att alla har tillgång till den senaste versionen
 • Minska riskerna och skapa en ansvarstagande kultur genom att införa ett versionsbaserat och kontrollerbart arkiv med alla projektfiler

MOBILE WORKING

Se till att teamet har all information de behöver när de lämnar sina skrivbord genom att förse dem med en robust verktygslåda lämpad för dagens mobila arbetsstyrka.

 • Skapa kompletta detaljerade checklistor och fältrapporter inklusive bilder direkt från din smartphone
 • Få tillgång till alla dokument, e-postmeddelanden, bilder och ritningar när du behöver dem, var du än befinner dig
 • Ge teamet möjlighet att öppna, samla in och spara data enkelt, direkt på plats

INTEGRATION MED REVIT

Reducera stilleståndstider och maximera utnyttjandet av ditt produktionsteam genom att integrera Delteks PIM-system med Revit.

 • Du kan snabbt skapa och utfärda designdokumentation i enlighet med företagets formella rutiner
 • Automatisera filproduktionen direkt från din Revit-modell för ökad effektivitet och precision
 • Utfärda dina .rvt-filer med en nedladdningslänk för fullständig kontroll över tillgången till din design

CONTRACT MANAGEMENT

Spåra utgivningar och kommunikation som berör dina kontrakt från ett enda gränssnitt för 360 graders transparens och lägre risktagande

 • Centralt system för att skapa, övervaka och slutföra kommunikation med leveranskedjan, till exempel RFI:er och förändringsorder
 • Standardisera all avtalsdokumentation och skapa enhetlighet med hjälp av mallar
 • Gör det möjligt för externa samarbetspartners att reagera på avtalsarbetsflöden och reducera det administrativa arbetet