FÖRDELAR MED DELTEKS PIM-SYSTEM FÖR PROJEKTSTYRNING

FÖRDELAR MED DELTEKS PIM-SYSTEM FÖR PROJEKTSTYRNING

LEVERERA PROJEKTEN I TID OCH ENLIGT BUDGET

En av de största utmaningarna för projektledare är att balansera konkurrerande prioriteringar. Du har massor att göra och förväntningarna är höga. Därför är det väldigt frustrerande när interna processer och kommunikationssammanbrott får både samarbetet och själva projektet att gå i snigelfart. Det är vanligt att informationssilon förekommer inom teamen vilket kan leda till besvärliga situationer, i synnerhet om någon avslutar sin anställning och du först efteråt inser att viktig information är låst till personens konto. För dig som projektledare blir det mycket bekymmersamt med team som inte kan hålla kontakten eftersom det kan leda till slöseri med fakturerbar tid och försämra resursanvändningen för företaget som helhet.

Du behöver verktyg som kan hjälpa dig att ta itu med dessa bekymmer – och mycket annat. Delteks PIM-system ger dig ett centralt nav där hela teamet kan utbyta information. Det möjliggör effektivt samarbete, gör ditt team mer produktivt och du slipper dessutom bördan av olika administrativa arbetsuppgifter som annars äter upp flera timmar av varje arbetsdag. När du slipper allt detta och kan frigöra tid i din kalender får du också möjlighet att uppnå dina mål och bli framgångsrik – du kan leverera dina projekt i tid och enligt budget till garanterat nöjda kunder.

Top 5 Reasons Your Firm Needs Project Information Management

Topp 5 skäl till att din firma behöver PIM

Upptäck hur PIM kan spara både tid och pengar.

Läs mer