FÖRDELARNA MED DELTEKS PIM-SYSTEM FÖR INFORMATIONSTEKNIKER

Information Technology

ÅSTADKOM MER PÅ KORTARE TID

Som IT-proffs förlitar sig många på dina expertkunskaper och förmodligen känns det som om du aldrig har tillräckligt med tid. Du behöver en lösning som gör det möjligt för dina användare att i större utsträckning hjälpa sig själva och för att du ska slippa utföra så mycket underhåll och felsökning. All den tid du lyckas spara kan du i stället ägna åt att faktiskt få jobbet gjort.

Delteks PIM-system främjar ett samarbetsinriktat arbetssätt med ett användarvänligt och centralt fildelningssystem som gör det enkelt för teammedlemmarna att utväxla information. Om mindre tid går åt för att hjälpa medarbetarna att hantera hundratals filer och deras problem med för små e-postlådor minskas belastningen på tillgängliga IT-resurser. Med Delteks PIM-system får du mer tid till övers för att ägna dig åt andra viktiga uppgifter och strategiska initiativ.

Top 5 Reasons Your Firm Needs Project Information Management

Topp 5 skäl till att din firma behöver PIM

Upptäck hur PIM kan spara både tid och pengar.

Läs mer