Deltek Cloud

Hanterar ditt projekt via en säker, tillförlitlig och ständigt tillgänglig molnplattform – genom hela projektlivscykeln.


Få ut det bästa av dina affärskritiska verksamhetsprocesser via den säkra och tillförlitliga molntjänsten Deltek Cloud. Driv projekt framåt igenom säljprocessen och genom hela livscykeln och ända till projektavslut, ta hem nya projekt och kunder, hantera projekten inom deadline och enligt budget, hitta och utveckla rätt kompetens, leverera enligt regelverk och ekonomiska ramar och håll koll på nyckeltalen för alla dina projekt och kunder.

Frigör teamets fulla potential genom att utnyttja fördelarna med Deltek Cloud. Fokusera på att leverera framgångsrika projekt och låt oss sköta detaljerna.