DELTEKS MOLNLÖSNINGAR

Hanterar ditt projekt i molnet – genom hela livscykeln

Delteks molnlösningar levereras via en molnplattform och molntjänst i världsklass. Här hanteras affärskritiska verksamhetsprocesser för företag som dagligen levererar komplexa projekt till kunderna. Vi är medvetna om att projektleveranser är något som pågår utan avbrott – och detsamma gäller våra molnlösningar. Från affärsutveckling till projektfakturering via ekonomistyrning och HR – våra lösningar hjälper kunderna att leverera sina projekt med utmärkta resultat medan vi tar hand om de detaljer som krävs för att hålla systemen säkra, trygga och tillgängliga.

Vår molntjänst utgör ett stöd för ditt projekts hela livscykel – från pitch till projektavslut. Med vårt moln får du hjälp att ta hem nya projekt och kunder. Leverera dina projekt i tid och enligt budget. Hitta och utveckla medarbetare med rätt kompetens snabbare än konkurrenterna. Se till att byråns backoffice levererar enligt projektens viktigaste ekonomi- och efterlevnadsfaktorer. Dessutom kan du hålla koll på nyckeltal för alla dina projekt och kunder.

Våra molnlösningar har utformats med skalbarhet och tillförlitlighet i åtanke, så att du kan fokusera på att leverera projekten utan att behöva oroa dig för huruvida dina kritiska affärssystem fungerar och presterar i samma hastighet som verksamheten. Vi ser till att dina lösningar är säkra genom en enkel princip: vi gör det enkelt och säkert för behöriga personer att få tillgång till funktionerna, samtidigt som vi håller obehöriga personer borta.

Med Delteks molnlösningar får du överblick över din verksamhet och kan ta dig an marknaden från ett nytt håll för att på så vis få ett nytt perspektiv. Ett projektperspektiv. Ett kundperspektiv. Genom det skiljer du ut dig från mängden på marknaden.

Lägg energin på det du är bäst på. Låt oss sköta detaljerna.