Forskningsverksamheter

Deltek Projekthanteringsprogram för Forskningsverksamheter

HANTERA VARJE DEL AV PROJEKTETS LIVSCYKEL

HÅRDARE KONKURRENS OCH MINDRE MARGINALER

Forskningssektorn blir alltmer konkurrensutsatt för varje dag. Det innebär större konkurrens och en ständigt ökande press på att uppnå lönsamhet. Utöver det finns ett konstant hot om att tjänsterna blir en bulkvara. Det kommer därför inte som någon överraskning att forskningsverksamheterna måste göra mer för att skilja ut sig från mängden och vinna affärer och finansiering. De kan inte längre välja att gå med förlust och tänka att ”det löser sig med nästa projekt”, eftersom nästa projekt är långt ifrån garanterat. Dessutom råder ständig konkurrens om de mest talangfulla medarbetarna, vilket kräver att man lägger mer resurser på att hitta och fylla nyckelpositioner. Vart kan branschen vända sig för att få hjälp?

DELTEKS SVAR

Deltek har en mängd verktyg som är särskilt utformade för forskningsverksamheter. Det finns robusta CRM-verktyg som hjälper dig att spåra möjligheter och vinna fler affärer. Projektstyrningsverktyg ger dig fullständig insyn i kostnader, status och beläggning för varje projekt, vilket leder till bättre marginaler för din verksamhet. Ekonomistyrningsfunktioner gör det möjligt för dig att hänföra kostnader och få finansiering att gå ihop. Våra Talent Management-lösningar hjälper dig att attrahera, utbilda och utveckla medarbetare – den viktigaste delen av din verksamhet.