Reklambyråer

Deltek Lösningar för Reklambyråer

Förändra sättet din byrå skapar resultat

Du vet hur det är – allt känns som en brandövning. Med ett ökat antal projekt och höga krav från både kunder och interna parter måste du alltid prestera på topp. Framväxten av digitala medier har öppnat upp för nya reklamkanaler, men också lett till krav på snabbare leveranser vilket gör att ditt team måste vara oerhört flexibelt. Kort sagt: byråerna förväntas göra mer, med mindre. Det är här Deltek kan vara till hjälp.

Delteks helhetslösningar för byråer är anpassade efter ditt sätt att arbeta. Dessa lösningar erbjuder enkelhet för kreativa medarbetare, flexibilitet för de team som har kundkontakt och kontroll för ekonomiavdelningen. Vi hjälper dig att hantera hela den kreativa processen – från samarbete med kunden och projektplanering via schemaläggning av resurser och projektleverans, till fakturering och rapportering gällande lönsamhet och resursutnyttjande. Byråer tar hjälp av Deltek för att kunna leverera bättre kundresultat, nå högre marginaler och göra arbetet mer trivsamt för alla. Oavsett om du väljer en fristående eller integrerad lösning kan Deltek uppfylla dina växande behov:

  • Projektstyrning och resurshantering – en lösning som är både flexibel och enkel att använda och passar perfekt för den dagliga hanteringen av jobb, medarbetare, kreativa processer och lönsamhet.
  • ERP/ekonomistyrning – en ledande ERP-lösning som erbjuder fullständig insyn i och kontroll över budgetar, ekonomi och efterlevnad.
  • Socialt samarbete – hjälper dig att effektivisera kommunikationen kring ett projekt mellan olika verksamhetslinjer och avdelningar, för att på så sätt förkorta leveranstiderna och göra kunderna mer nöjda.