Projekt- och ekonomistyrning för byråer

FÖRBÄTTRA DINA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG MED DELTEKS LÖSNINGAR

Kundkrav, kreativa utmaningar och det ständigt växande behovet av förnyelse – samtidigt som företaget ska gå med vinst – är en del av vardagen när man driver en kreativ byrå. I kombination med ökande volymer och minskande handläggningstider leder detta till ökad press vad gäller dina resurser, kreativitet och vinst.

Byråer anlitar Deltek för att för att förbättra verksamheten, öka marginalerna och göra arbetet enklare för alla inblandade. Delteks lösningar för en byrå erbjuder flexibilitet för de som hanterar kundkonton och verksamhetsstyrning, erbjuder effektiv kontroll för ekonomiavdelningen och är enkla och intuitiva att använda för alla medarbetare.

Våra tillförlitliga system omfattar:

  • Deltek WorkBook – enkel hantering av projekt, resurser, ekonomi och försäljning med ett heltäckande affärssystem för byrån.
  • Deltek ConceptShare – sammanställning av feedback och versionskontroll med ett kraftfullt onlinebaserat verktyg för godkännandeprocessen, så att ditt team får tydlig, praktisk feedback och kan leverera mer innehåll på kortare tid, till en lägre kostnad.