Projekt- och ekonomistyrning för byråer

Förändra din byrås arbetssätt

EN MER LÖNSAM BYRÅ – BÅDE I DAG OCH I MORGON.

Det råder tuffa tider för reklam, PR- och digitala byråer. Exklusiva stora uppdrag och retainer-modeller blir allt mer sällsynta, och nya agila startups förändrar konkurrensklimatet från dag till dag. Projektscopen ökar samtidigt som leveranstiderna blir allt kortare. Kunderna ställer högre krav, men vill betala mindre. Marginalerna är pressade, upphandlingsprocesserna strikt reglerade och resursbehoven alltmer komplexa. Det är här Deltek kommer in i bilden.

Delteks lösningsportfölj är speciellt framtagen för digitala byråer. Våra lösningar erbjuder flexibilitet för de som hanterar klienter och produktionsstyrning, kontroll för ekonomiavdelningen och användarvänlighet för de kreativa medarbetarna. Vi hjälper dig att hantera verksamheten – från kundkontakt, pitch, planering och resursplanering till projektleverans, fakturering och uppföljning och analys -allt för att du ska kunna fokusera på dina klienter. Kreativa byråer anlitar Deltek för att för att förbättra verksamheten, öka marginalerna och göra arbetet enklare för alla inblandade. Oavsett om du väljer en fristående eller integrerad lösning kan Deltek uppfylla din byrås behov.

  • Projektstyrning och resurshantering – hantera scope, tidsplan, leverans och budget för dina projekt, med bättre översikt och på ett och samma ställe.
  • Pipeline management – fånga och följ upp affärsmöjligheter, från början till slut.
  • Ekonomistyrning – få en fullständig insyn i och kontroll över budget, ekonomi och regelefterlevnad, på tvärs genom verksamheten och global nivå.
  • Inbyggd samarbetslösning – kommunicera effektivt med de funktioner och avdelningar som är involverade i projektet och minimera mängden e-post.
  • Proofing-lösning online – kombinera feedback och versionskontroll i ett och samma verktyg så att ditt team kan få tydlig, praktisk feedback och leverera mer på kortare tid och till lägre kostnad.