Management- och IT-konsulter

Deltek Lösningar för Management och IT-konsult

GÖR VARJE PROJEKT LÖNSAMT

KONTROLLERA DET OKONTROLLERBARA

När ekonomin skiftar från tillverkning till tjänster måste konsultföretag arbeta hårt för att deras tjänster inte ska bli betraktade som bulkvaror. Man måste skilja ut sig från mängden för att vinna affärer och sedan hantera pressen det innebär att hålla verksamheten lönsam. Det handlar om att hitta en fördel i det stora kriget om talanger och se till att du belönar och utnyttjar dina medarbetare på rätt sätt.

HANTERA HELA PROJEKTLIVSCYKELN

Deltek ger dig alla verktyg du behöver för att hålla hantera projektets livscykel i en gemensam plattform.

  • Kundrelationer – försäljningsprognoser och arbetsbeskrivningar
  • Projektstyrning – pågående arbete och projektbudgetar
  • Tid och utlägg – tidrapporter och godkännanden
  • Ekonomi – fakturering och bokföring

Fokusera på din faktiska verksamhet och ha tillgång till den information du behöver för att sätta konkurrenskraftiga priser och skydda dina marginaler.