Teknikkonsulter

Deltek Teknikkonsult ERP & Projekthantering

PROJEKTDRIVEN LÖSNING FÖR TEKNIKKONSULTFÖRETAG

ATT FÖRSTÅ SPELPLANEN

Oavsett om fokus ligger på ett nytt projekt, nya förmågor eller nästa kvartals ekonomiska prognoser blickar teknikkonsultföretag ständigt framåt. Efterfrågan på infrastrukturbyggande, renovering av befintliga miljöer, underhåll och förbättringar kommer att fortsätta att öka. Problemet är finansiering. Expertis gällande innovativa metoder för finansiering och projektleverans ger konkurrensfördelar

SÄKRA FRAMTIDEN FÖR DITT TEKNIKKONSULTFÖRETAG

Med teknikkonsultbranschens mest ansedda ERP-lösning på plats har ditt företag de bästa förutsättningarna för att klara branschens utmaningar. Det är det enda sättet att lyckas i en mycket konkurrensutsatt bransch, där de projekt du åtar dig kan vara avgörande för ditt företags ekonomiska trygghet och anseende. Deltek ERP gör det möjligt för ditt teknikkonsultföretag att snabbt leverera de lösningar och den bredd av tjänster som dina kunder kräver.

  • Hantera affärsmöjligheter med CRM-verktyg
  • Hantera din prisstruktur för att sätta korrekta och konkurrenskraftiga priser på dina anbud
  • Hantera hela projektlivscykeln, från anbud till leverans
  • Kommunicera och dela information i realtid mellan avdelningar och kontor
  • Skapa en stark gruppdynamik och ett samarbete som garanterar framgångsrika projekt och bidrar till att göra medarbetarna mer nöjda
  • Möjliggör mobilitet och är intuitiv att använda