Arkitekter

Deltek Projekthantering för Arkitekter

UTFORMA OCH SÄKRA DITT FÖRETAGS FRAMTID

Med integrerade verktyg för projekthantering och ekonomistyrning får din verksamhet bättre förutsättningar för att klara interna processutmaningar och leverera inspirerande lösningar, sätta korrekta priser och skapa lönsamma marginaler. Det är det enda sättet att lyckas i en mycket konkurrensutsatt bransch, där de projekt du åtar dig kan vara avgörande för din arkitektbyrås ekonomiska trygghet och anseende. Deltek gör det möjligt för din arkitektbyrå att snabbt leverera den design och den bredd av tjänster som dina kunder kräver, utan att du behöver kompromissa med din kreativitet.

  • Hantera affärsmöjligheter med CRM-verktyg
  • Hantera din prisstruktur för att sätta korrekta och konkurrenskraftiga priser på dina anbud
  • Hantera hela projektlivscykeln, från anbud till leverans
  • Kommunicera och dela information i realtid mellan avdelningar och kontor
  • Skapa en stark gruppdynamik och ett samarbete som garanterar framgångsrika projekt och bidrar till att göra medarbetarna mer nöjda
  • Möjliggör mobilitet och är intuitiv att använda