People Planner: Rätt personer till rätt projekt

Eftersom människor är den största lönsamhetsfaktorn inom alla projektorienterade organisationer blir resurshantering såväl operativ som strategisk.