Maconomy: Fördelar för olika roller

Maconomy hjälper medarbetare i hela din organisation att vinna nya affärer, genomföra projekt och hålla dina kunder nöjda, samtidigt som de kan hantera exakta estimat, budgetar och fakturering.

Deltek ERP Programfördelar för Befattningshavare

Ledning

Se hur Maconomy kan ge verksamhetens beslutsfattare bättre beslutstöd

Lär dig mer
Deltek ERP Programfördelar för Ekonomi

EKONOMI

Se hur Maconomy kan hjälpa dig att möta verksamhetens finansiella utmaningar

Lär dig mer
LEDNING

Projektstyrning

Se hur Maconomy kan hjälpa dig styra verksamhetens projekt

Lär dig mer
HR

HR

Se hur Maconomy kan hjäpa dig möta verksamhetens HR-relaterade utmaningar.

Visa alla fördelar
Deltek ERP Programfördelar för Operationer

Operations

Se hur Maconomy kan hjälpa dig styra din verksamhet mer effektivt.

Visa alla fördelar