Voordelen van Deltek Vision ERP voor projectmanagement

Vision ERP-software projectmanagement

BEHEER ELK ASPECT VAN DE PROJECTLEVENSCYCLUS

Projectmanagers staan voor de moeilijke uitdaging om projecten op tijd te leveren met een zo hoog mogelijke winstgevendheid. Ze moeten er steeds voor zorgen dat de juiste resources op het juiste moment aan de juiste project worden toegewezen. Om dit te bereiken hebben zij behoefte aan een bedrijfsbrede projectmanagementoplossing om een real-time beeld van de capaciteit en bezettingsgraad te krijgen. Met volledig zicht op een project kunnen zij belangrijke beslissingen nemen en aanpassingen doorvoeren, voordat het te laat is.

QUALITIES OF AN EFFECTIVE PROJECT MANAGER

QUALITIES OF AN EFFECTIVE PROJECT MANAGER

10 things every A&E project manager should do

READ ARTICLE