WorkBook: Økonomi og regnskap

Forenkle økonomistyringen for byrået og spar verdifull tid ved å integrere prosjekt- og driftskostnader i ett enkelt, brukervennlig verktøy.


Nøkkelegenskaper

Få full kontroll på kundereskontro og leverandørreskontro

 • Registrer kostnader automatisk på riktig kunde eller prosjekt
 • Sett opp påminnelser og varsler når fakturaer og betalinger utløper eller trenger godkjenning
 • Integrer bankinformasjon for å betale leverandører og utføre transaksjoner automatisk
 • Planlegg fakturering og send automatiske fakturaer ved å legge til modulen for abonnementsfakturering

Lag nøyaktige kontantstrømsprognoser

 • Få nøyaktige prognoser for kortsiktig kontantstrøm
 • Beregn nettoomsetning opptil 12 måneder frem i tid
 • Sett opp godkjenningsordninger for å sikre mest mulig nøyaktige prognosedata

Enklere dataregistrering og globalt samsvar

 • Bruk den fleksible kontoplanen for enkel regnskapsføring
 • Spar tid med maler for import av hovedbok
 • Administrer byråets økonomi internt i bedriften eller på tvers av land og valutaer
 • Angi SOX-kompatible tilgangsrettigheter, roller og godkjenninger
 • Arbeid med skatte- og mva-regler for mange ulike land

Raskere rapportering av månedsoppgjør

 • Integrer alle byråets arbeidsoperasjoner fra begynnelse til slutt for å redusere feil ved datakonsolidering og spar verdifull tid
 • Dykk dypere ned i byråets resultater med mange filter- og sorteringsdimensjoner og mer enn 300 innebygde rapporter
 • Integrer andre byråstyringsverktøy eller business intelligence-verktøy via det åpne API-et

Andre Moduler

Kunde- og markedsadministrasjon >

Ressurshåndtering, prosjektstyring og samarbeid >

*Deltek: Insight to Action: The future of the Professional Services Industry, 2018.

LIVE CHAT
Close Live Chat

TALK WITH A DELTEK SALES REPRESENTATIVE


For Customer Support, please login to the Deltek Support Center.