WorkBook: Komplett programvare for byråstyring

Programvaren er utviklet spesifikt for å styrke produktiviteten og fortjenesten i byråer og interne team, med enestående funksjoner for prosjekt-, ressurs- og økonomistyring.

Brukes av

Ogilvy South Africa
Veritas
WeAreSocial
Making Waves
Designlogic
TMP