WorkBook: Komplett programvare for byråstyring

Programvaren er utviklet spesifikt for å styrke produktiviteten og fortjenesten i byråer og interne team, med enestående funksjoner for prosjekt-, ressurs- og økonomistyring.