DELTEK MACONOMY ERP-MODULER

Få mer ut av Delteks ERP-løsning for kunnskapsbedrifter, Maconomy. Maconomy er løsningen du trenger for å få kontroll på virksomheten, maksimere prosjekters lønnsomhet og styrke nøkkelprosesser innen finans, prosjektledelse, business development og HR på tvers av bedriften.