Touchstone: Automatisering av tidsplaninnsendinger

Juster eier-/entreprenørprosesser og forventninger ved å tilby et enkelt, sentralisert sted for lagring, evaluering og benchmarking av prosjektplaner.