Elektronisk korrekturløsning

Unngå unødvendig dobbeltarbeid og prosjektfrister som blir overskredet.


Kreative interne team og team fra byråer blir pålagt oppgaver med stadig større omfang og større kreativ variasjon med kortere tidsfrister. Smarte og effektive team anerkjenner behovet for kontinuerlig effektivisering av kreative produksjonsprosesser og implementering av riktig støtteteknologi for å fortsette å akselerere prosjektleveransen, beskytte marginene og forbedre balansen mellom fortjeneste og tap (P&L).

Utskifting av gamle og ineffektive verktøy som penn og papir eller e-post for gjennomgang og godkjenning av kreativt arbeid og markedsføringsarbeid er nødvendig hvis du vil effektivisere den kreative produksjonen, og styrke teamene dine for å:

  • Redusere risikoen for ikke å overholde prosjekttidsfrister
  • Unngå unødvendig dobbeltarbeid og revideringer
  • Ha et klart overblikk over alt arbeid som pågår
  • Levere mer innhold, raskere og til lavere pris