Deltek Cloud Solutions

Tilrettelegger for skybasert prosjektløp

Deltek Cloud Solutions leveres via en skyplattform og skytjeneste i verdensklasse, som tilrettelegger for viktige forretningsprosesser i bedrifter som leverer komplekse prosjekter til sine kunder hver dag. Vi vet at prosjektleveransene aldri stopper, og det gjør heller ikke våre skyløsninger. Med våre løsninger kan kundene levere gode prosjektresultater fra fakturering til finans og HR, mens vi sørger for å holde systemene sikre og tilgjengelige.

Våre skyløsninger støtter prosjektløpet fra første kundekontakt til prosjektavslutning. Vår skyløsning hjelper deg å vinne nye prosjekter og kunder. Håndter prosjekter innenfor tids- og budsjettrammene. Finn og utvikle riktige talenter raskere enn konkurrentene. Skap resultater i back-office i tråd med prosjektenes krav til økonomi og overholdelse av retningslinjer. Og mål KPI på tvers av prosjekter og kunder.

Våre skyløsninger er utviklet med hensyn til skalerbarhet og pålitelighet, slik at du kan fokusere på prosjektleveringen uten å bekymre deg over om kritiske forretningssystemer fungerer som de skal. Vi sørger for at dine løsninger er sikre, takket være det enkle prinsippet at de er lett tilgjengelige for dem som skal ha tilgang, mens de som ikke skal ha tilgang holdes ute.

Med Deltek Cloud Solutions kan du se hele forretningsdriften og angripe markedet fra nye sider, og få et nytt perspektiv. Et prosjektperspektiv. Et kundeperspektiv. Dette bidrar til at du skiller deg ut i markedet.

Utnytt kraften i det du gjør best. Overlat detaljene til oss.