Norconsult AB forklarer hvordan overgangen til Deltek har bidratt til merverdi for kundene deres

Posted by Deltek on August 24, 2020

Norconsult er et av Nordens ledende konsulentselskaper innen flere disipliner. Med mer enn 4400 personer som tilbyr samfunnsplanleggings- og designprosjekter, har selskapet blitt en ledende aktør både nasjonalt og internasjonalt, med 96 kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island og Polen.

Norconsult innledet et samarbeid med Deltek for å endre den interne bedriftsinfrastrukturen med et ERP-system (enterprise resource planning) for å kunne opprettholde høye standarder i prosjektgjennomføringen og fortsette å utvikle selskapet i et smidig og skalerbart miljø.

I dette intervjuet forteller Katarina Strivall, Chief Financial Officer for Norconsult AB i Sverige, hvordan selskapet har startet et digitalt skifte og hvordan det har bidratt til å skape merverdi for kundene.

Kan du fortelle oss hvem Norconsult er, og hva din rolle i selskapet er?

Katarina Strivall: Norconsult er et selskap som er eid av de ansatte, og som har hovedkontor i Norge. Vi har rundt 840 ansatte ved 30 kontorer i Sverige, og vi fokuserer på bærekraft i alt vi gjør. Forretningskonseptet vårt er å tilby tekniske konsulenttjenester innen arkitektur, bygg og anlegg, eiendom, energi, industri, infrastruktur, IT og miljø.

Jeg begynte i selskapet i 2012 som Chief Financial Officer for den svenske filialen. Jeg leder de strategiske teknologibeslutningene for å sikre at de ansatte har de beste verktøyene, og fokuserer på å forbedre drift og lønnsomhet, strategisk planlegging og endringer i virksomheten.

Hvilke problemer prøvde dere å løse da dere begynte å se etter en ny løsning?

Katarina Strivall: Norconsult AB og Deltek Maconomy har et langvarig samarbeidsforhold som startet for mer enn ti år siden, før jeg ble med i selskapet. Før dette nye samarbeidet hadde vi i selskapet skjønt at vi hadde vokst fra det eksisterende systemet. Vi hadde en gammel versjon som det rett og slett ikke var mulig å utvikle lenger.

Derfor manglet vi oversikt, og det tok stadig lengre tid å utarbeide rapporter, og vi manglet kunnskap om prosjektplanleggingen og leveringen. Det utviklet seg til en reell risiko for selskapet, så vi trengte en moderne og skalerbar plattform som støttet våre initiativer innen innovasjon og vekst.

 

"Vi trengte en moderne og skalerbar plattform som støttet våre initiativer innen innovasjon og vekst"

 Katarina Strivall, Chief Financial Officer, Norconsult AB

 

Har dere sett målbare fordeler ved å bruke Deltek Maconomy?

Katarina Strivall: Selskapet ønsker å utnytte digitale løsninger for å få mer kunnskap om kundene våre, utvide samarbeidet og løse kundenes utfordringer raskere og bedre. Kundene står i sentrum for virksomheten, og det er avgjørende for oss å gjennomføre digitalisering langt inn i organisasjonen, helt frem til sluttbrukeren, for å skape en bedre kundeopplevelse.

En av de største fordelene vi har sett, handler om prosjektledelse. Med Deltek Maconomy kan vi håndtere prosjektene våre mye mer nøyaktig, og gi teamene full oversikt og kontroll over hele prosjektet fra begynnelse til slutt. Vi sikrer at kundene får bedre service med prosjekter som leveres til riktig tid og innenfor budsjett, og vi er stolte over å se at kundene er tilfredse.

Fra et økonomisk perspektiv har vi nå tilgang til nøyaktig rapportering og KPI-er på tvers av hele konsernet i sanntid, slik at vi kan ta proaktive beslutninger. Automatisering har redusert antallet manuelle arbeidsoppgaver og gjort de interne prosessene mer strømlinjeformet, og dermed frigjort tid.

 

" Med Deltek Maconomy kan vi håndtere prosjektene våre mye mer nøyaktig, og gi teamene full oversikt og kontroll over hele prosjektet "

 

Hvordan har Norconsults digitale endring bidratt til å skape merverdi for kundene?

Katarina Strivall: Norconsult har etablert et internt innovasjonsprogramfond for å fremme utvikling av og kunnskap innen kreative prosesser og innovasjonsledelse. Dette kommuniseres aktivt til kundene våre, og programmet kjøres på tvers av hele den internasjonale organisasjonen.

Samarbeid, digitalisering og bærekraft har vist seg som de viktigste utviklingstrendene som påvirker vår evne til å skape verdi for kunden våre, og er tre viktige faktorer for Norconsult. Vi som selskap legger stor vekt på mer samarbeid, og Deltek Maconomy spiller en viktig rolle i hvert trinn av prosessen.


Architecture & Engineering Industry Report

 

Trends and Benchmarks in EMEA and APAC


Download Your FREE Copy Now


Hva er de viktigste fordelene ved samarbeidsforholdet med Deltek?

Katarina Strivall: Jeg kjenner faktisk systemet svært godt, fordi jeg brukte Delteks Maconomy-løsning i den forrige jobben min, før jeg begynte i Norconsult.

Det var viktig for oss å samarbeide med en innovativ og anerkjent partner. Maconomy er en prosjektbasert ERP-løsning som er utviklet spesifikt for selskaper i tjenestesektoren, og er basert på mange års bransjeekspertise og kunnskap. Plattformen er skalerbar og setter oss i stand til å tilpasse og utvikle systemet for å forbedre våre interne prosesser, noe som igjen bidrar til vekst i selskapet.

Hva fokuserer dere på som selskap?

Katarina Strivall: Selskapet er nå i strategiperioden 2019-2021, og fokuset er på å skape enda mer verdi for kundene våre og samfunnet. Norconsult tar sikte på å spille en viktig rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn, og det krever sterkt engasjement fra hver eneste medarbeider, en helhetlig tilnærming og muligheten til å føre sammen individuell ekspertise. Arbeidsstyrken vår vokser hvert år, og i 2012 bør vi ha vokst til rundt 1000 personer. Som konsulenter innen flere disipliner, med fokus på digitalisering, samarbeid og bærekraft, skal vi sikre at kundene våre får det de trenger.

Om skribenten

Katarina Strivall er Chief Financial Officer i Norconsult AB. Hun har jobbet i selskapet siden 2012, og er ansvarlig for planlegging, implementering, administrasjon og drift av alle finansielle aktiviteter. I tillegg til regnskap og kontroll, inkluderer organisasjonen hennes også IT-avdelingen. Norconsult AB er et konsulentselskap med flere disipliner innen bygg, anlegg og design, og tilbyr tjenester til kunder i offentlig og privat sektor over hele verden.

Selskapet er et ledende konsulentselskap i Sverige, en betydelig aktør i Europa, og har sterkt internasjonalt nærvær og erfaring fra prosjekter på alle kontinenter. Blant selskapets ansatte er ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, arkitekter, landskapsarkitekter og fagpersoner innen miljø, informasjon og kommunikasjon, samt eksperter innen en rekke ulike spesialiteter.