Forskning

Deltek prosjektstyring for vitenskapelig forskning

FÅ KONTROLL PÅ FORSKNINGSPROSJEKTENE

TØFFERE KONKURRANSE OM MIDLENE OG STØRRE KRAV TIL RAPPORTERING

Konkurransen i forskningsbransjen blir stadig større. Dette betyr økt konkurranse om forskningsmidlene og et stadig voksende krav til rapportering til oppdragsgiver og finansieringskilder. Finansiering av kostbare prosjekter krever et kreativt og godt innsalg som gjerne ender opp med komplekse krav til å ha flere finansieringskilder på prosjektene som skal bidra. Dette gjerne i henhold til ulike økonomiske modeller som det kan være utfordrende å følge opp.

Bruk av ressurser, både menneskelige og maskinelle, skal både kunne forsvares og planlegges slik at virksomheten utnytter dette best mulig. Laboratorier og «leiesteder» er gjerne en egen butikk i butikken som både må kunne følges opp økonomisk som et kostnadssted og kunne få sin del av verdiskapingen som foregår ute i prosjektene tilbakeført som kostnadsreduksjoner. Prosjektene skal også kunne gjøres opp med gevinst eller tap, som enten skal dekkes inn som genfinansiering eller gi virksomheten et bidrag til øvrig investering på andre områder. Hvor kan bransjen finne den nødvendige hjelpen?

DELTEKS SVAR

Deltek tilbyr Maconomy som er spesialutviklet for forskningsbedrifter og ikke minst har vi kompetente konsulenter som kan forskning. Løsningen vår har en søknadsmodul som kan hjelpe deg å følge opp søknader om forskningsmidler og annen finansiering. Maconomy gir deg full oversikt over hva som er budsjettert, de påløpte kostnadene og de aktuelle forpliktelsene på hvert enkelt prosjekt (bestilt), noe som gir prosjektleder full kontroll på hva som står igjen før budsjettet er brukt. Alt som skjer i prosjektene får umiddelbart effekt også i regnskapet slik at aldri økonomiavdelingen og prosjektlederne ser på ulike sannheter. Oppsett av flerfinansiering på prosjektene, leiestedshåndtering og NFR/EU-rapportering er naturligvis også noe vi vet er sentralt for forskningsvirksomheten og leveres som del av løsningen.