Forskning

Deltek prosjektstyring for vitenskapelig forskning

HOLD STYRING PÅ HVERT ENKELT ASPEKT AV PROSJEKTETS LIVSLØP

TØFFERE KONKURRANSE OG MINDRE MARGINER

Konkurransen i forskningsbransjen blir stadig større. Dette betyr økt konkurranse og et stadig økende jag etter fortjeneste. Tilfør den konstante trusselen av omgjøring av tjenester til salgsvarer, så kommer det ikke som noen overraskelse at bedrifter må gjøre mer for å skille seg ut og vinne forretninger og finansiering. De kan ikke lenger gå med underskudd for så å "rette det opp i neste prosjekt" fordi et neste prosjekt ikke er garantert. Som om ikke det var nok, er bransjen i konstant kamp om de beste talentene, noe som krever større ressurser for å finne og fylle viktige stilinger. Hvor kan bransjen finne den nødvendige hjelpen?

DELTEKS SVAR

Deltek har et stort utvalg av verktøy som er spesialutviklet for forskningsbedrifter. Det finnes robust CRM-verktøy som kan hjelpe deg å følge muligheter og skaffe flere forretninger. Prosjektledelsesverktøy gir deg full oversikt over kostnadene, status og utnyttelse av hvert enkelt prosjekt, noe som fører til økt lønnsomhet for bedriften. Økonomistyringskapasitet gjør at du kan tillegge kostnader og avstemme finansiering. Og våre løsninger for talentledelse hjelper deg med å tilrekke, lære opp og utvikle dine ansatte – den viktigste delen av selskapet.