Markedsføringsbyråer

Markedsføringsbyråer

Endre på måten byrået presterer og sett kreativitet øverst.

ET MER EFFEKTIVT BYRÅ FOR I DAG OG I MORGEN

Det er tøffe tider i markedsføringsbransjen. Dagene for enorme agency-of-record-kontrakter og forskuddshonorarer er over. Oppblomstringen av digital media har åpnet opp nye reklameveier, men også redusert leveringstiden. Og forekomsten av prosjektbaserte partnerskap betyr at byråer ikke lenger kan tillate tap på kort sikt for fortjeneste på lang sikt. Kort fortalt kreves det at byråer gjør flere oppgaver med færre ressurser. Det er på dette området Deltek kan hjelpe deg.

Byråer som bruker Delteks løsninger får full oversikt over alt som skjer i bedriften – på tvers av jobber, kunder, lokaliteter og disipliner. Du vil kunne fordele de riktige ressursene til de riktige prosjektene på riktig tidspunkt. Du vil få en virkelig forståelse av kostnader versus faktureringsbeløp, slik at du kan begrense overbetjening og bruken av frilansere for å sikre lønnsomhet. Du kan sende nøyaktige fakturaer raskere og samtidig sikre en solid inntektsføringsprosess. Byrået blir raskere, mer aktivt og alltid forberedt på eventualiteter.