PROSJEKT- OG ØKONOMISTYRING FOR BYRÅER

Deltek løsninger for ressursstyring innenfor markedsføring

ENDRE MÅTEN BYRÅET JOBBER OG PRESTERER

ET MER LØNNSOMT BYRÅ - I DAG OG I MORGEN

Det er tøffe tider for byråer innen digital markedsføring og PR Byråer. Konkurranselandskapet er i stadig endring der nystartede bedrifter undergraver faste avtaler og trofaste kunder forsvinner. Samtidig øker prosjektvolumene mens omløpstiden reduseres. Kundene krever mer, men vil samtidig betale mindre. Marginene blir presset, innkjøpsprosessene blir strammet inn og ressursbehovene blir mer kompliserte. Det er her Deltek kan hjelpe deg.

Delteks løsninger er skreddersydd for byråer. Våre løsninger er fleksible for regnskaps- og driftsstyring, gir kontroll for økonomi og er samtidig spessilet brukervennlig for kreative personer. Vi hjelper deg med alt fra planlegging av jobber sammen med kundene, planlegging av ressurser og prosjektlevering, til rapportering av lønnsomhet og bruk, slik at du kan fokusere på kundene dine. Byråer kommer til Deltek for å forbedre virksomheten, få høyere marginer og for å gjøre arbeidet enklere for alle involverte. Deltek kan dekke de voksende behovene til byrået ditt - enten som en uavhengig- eller integrert løsning:

  • Prosjekt- og ressursstyring – administrer omfanget, tidsplan, kvaliteten og budsjettet for hvert prosjekt med bedre oversikt på ett- og samme sted.
  • "Pipeline" håndtering – identifiser- og spor forretnings muligheter fra begynnelse til slutt.
  • Økonomistyring – få fullstendig innsyn- og kontroll over budsjetter, økonomi og overholdelse av låver og regler - på  kontoret eller rundt om i verden.
  • Integrert samhandling – kommuniser effektivt med de virksomheter og personer som er involvert i prosjektet og få en strømlinjeformet kommunikasjon i alle prosjekter - med et minimum av e-post.
  • Elektronisk korrektur – konsolider tilbakemeldinger og versjonskontroll i ett verktøy slik at ditt team kan få klare, gjennomførbare tilbakemeldinger og levere innhold raskere og billigere.