Løsninger for reklamebyråer

Deltek løsninger for ressursstyring innenfor markedsføring

Endre måten byrået arbeider på

Du vet hvordan det er – brannslukking hele tiden. Med et økende antall prosjekter og høye krav fra kunder og interne interessenter må du hele tiden ha overtaket. Fremveksten av digitale medier har åpnet nye reklamearenaer, men har også forkortet leveringstiden – slik at teamet må kunne yte maksimalt. Kort fortalt kreves det at byråer gjør flere oppgaver med færre ressurser. Det er på dette området Deltek kan hjelpe deg.

Delteks Total Agency Management fungerer på samme måte som du arbeider. De gir enkelhet for kreative medarbeidere, fleksibilitet for kundehåndteringsteamene og kontroll for økonomiavdelingen. Vi hjelper deg å styre hele den kreative prosessen fra første kontakt med en kunde til planlegging av en jobb, tilordning av ressurser og prosjektleveranse til fakturering og rapportering av fortjeneste og utnyttelsesgrad. Virksomheter kommer til Deltek for å oppnå bedre kunderesultater, høyere marginer og for å gjøre arbeidet hyggeligere for alle involverte. Deltek kan dekke dine voksende behov, enten som uavhengig eller som integrert løsning:

  • Prosjekt- og ressursstyring – denne fleksible og brukervennlige løsningen er perfekt for den daglige håndteringen av oppgaver, personer, kreative prosesser og lønnsomhet.
  • ERP-/økonomistyring – en ledende ERP-løsning gir fullstendig oversikt og kontroll over budsjetter, økonomi og sørger for overholdelse av retningslinjer.
  • Sosialt samarbeid – hjelper deg å strømlinjeforme kommunikasjonen for alle jobber på tvers av forretningsenheter og avdelinger, for å fremme resultater og gjøre kundene fornøyde.