PROSJEKT- OG ØKONOMISTYRING FOR BYRÅER

Deltek løsninger for ressursstyring innenfor markedsføring

STYRK VIRKSOMHETEN MED DELTEKS BYRÅLØSNINGER

Kundenes behov, kreative utfordringer og et stadig voksende behov for å holde seg oppdatert og relevant – og samtidig være lønnsomme – er en del av hverdagen for kreative byråer. Hvis du kombinerer disse elementene med økt volum og krav om raskere levering, kan du begynne å merke at det kniper på både ressursene, kreativiteten og bunnlinjen.

Byråer velger Deltek for å oppnå bedre kunderesultater, høyere marginer og for å gjøre arbeidet hyggeligere for alle involverte. Delteks byråløsninger er fleksible løsninger for regnskaps- og virksomhetsstyring. De gir deg full kontroll over økonomien i byrået og er enkle og intuitive i bruk for alle ansatte.

Våre byråløsninger omfatter:

  • Deltek WorkBook – enkel styring av prosjekter, ressurser, økonomi og salg med en totalløsning for byråstyring.
  • Deltek ConceptShare – konsolider tilbakemeldingene og versjonskontrollen med ett kraftig online-kontrollverktøy, slik at teamet får tydelige, konkrete tilbakemeldinger og leverer innhold raskere og til lavere pris.