Management og IT-konsulenter

Deltek løsninger for administrasjon og IT-konsulent virksomhet

GJØR HVERT ENKELT PROSJEKT LØNNSOMT

KONTROLLERE DET UKONTROLLERBARE

I en tid hvor flere og flere går fra produksjon til salg av tjenester, må konsulentfirmaer arbeide hardt for å bekjempe oppfatningen om at de er en handelsvare. Du må skille deg ut for å vinne nye forretninger og takle presset med å sikre at forretningen går med fortjeneste. Det handler om å finne en fordel i den store talentkrigen, og sørge for at du kompenserer og benytter dine ansatte på riktig måte.

STYRE HELE PROSJEKTETS LIVSLØP

Deltek gir deg verktøyene du trenger for å holde hele prosjektets livsløp på plass.

  • Kunderelasjoner – salgsprognoser og SOWs
  • Prosjektledelse – i arbeid og prosjektbudsjetter
  • Tidsbruk og utlegg – godkjenning av timelister og arbeidsflyt
  • Økonomi – fakturering, regninger og bokføring.

Fokuser på dine faktiske forretninger og ha informasjonen du trenger for konkurransedyktig prissetting og beskytte marginene.