Rådgivende ingeniører

Deltek ERP- pg prosjektstyring for ingeniørrettet konsulent virksomhet

PROSJEKTBASERT ERP FOR RÅDGIVENDE INGENIØRBEDRIFTER

FORSTÅ DEG PÅ SPILLET

Uavhengig av om fokuset er på et nytt prosjekt, nytt talent eller på neste kvartals økonomiske prognoser, ser rådgivende ingeniørbedrifter kontinuerlig fremover. Behovet for utbygging av infrastruktur, miljøforbedringer, vedlikehold og andre forbedringer vil fortsette å stige. Problemet er finansiering. Ekspertise på innovasjoner innen finansiering og prosjektleveringsmetoder vil skape en konkurransedyktig fordel.

SIKRE FREMTIDEN TIL DIN INGENIØRBEDRIFT

Med den foretrukne ERP- løsningen for rådgivende ingeniører, ligger bedriften din godt an til å overvinne industriutfordringene. Det er den eneste måten å lykkes på i en svært konkurranseutsatt bransje der prosjektene du tar på deg enten kan skape eller ødelegge bedriftens økonomiske sikkerhet og rykte. Deltek ERP gjør det mulig å levere den hastigheten av design og bredden av tjenester som kreves av kunden.

  • Styr muligheter med CRM-verktøy
  • Styr betalingsplanen for nøyaktig og konkurransedyktig prissetting av budene dine.
  • Styr hele prosjektets livsløp, fra anbud til levering
  • Kommuniser og del sanntidsinformasjon på tvers av avdelinger og kontorer
  • Skap sterk dynamikk og samarbeid i teamet, som sikrer et vellykket prosjekt og bidrar til tilfredse ansatte.
  • Gjør mobilitet mulig og intuitivt å bruke