Revisjon

Accounting Meeting

DIFFERENSIER DITT FIRMA FOR FLERE LØNNSOMME OPPDRAG

Effektiv arbeidsflyt og tilgang til dybdeinformasjon gjør at revisjonsfirmaet ditt kan fokusere på å være proaktiv ovenfor deres kunders virksomhet. På denne måten kan man ta steget fra et tradisjonelt revisjonsbyrå til å være en betrodd strategisk rådgiver.

Deltek gir revisjonsfirmaer oversikten til å lage nøyaktige planer, kontrollen til å svare på riktig måte når det er nødvendig med endringer, samt innsikten til å hjelpe firmaer med å forbedre ressursutnyttelse, lønnsomhet og realisering. Firmaet ditt vil kunne fakturere flere timer og øke fortjenesten på arbeidet.

Stol på Deltek for: