Maconomy-muligheter Brede og dype økonomi- og prosjektstyringsmuligheter

Maconomy ERP hjelper prosjektbaserte kunnskapsvirksomheter med å skaffe flere forretninger, øke utnyttelse, øke fortjeneste, forbedre debitering og øke cash flow.

MAKSIMER VERDIEN AV DINE ANSATTE, ARBEIDET OG TIDSBRUKEN

Vår integrerte løsning leverer økt økonomisk kontroll og maksimal prosjektfortjeneste, samt støtter en lang rekke funksjoner og nøkkelprosesser i kunnskapsbedrifter, inkludert følgende:

 • Anvisning
 • Prosjekt- og programledelse
 • Prosjektbudsjettering og planlegging
 • Kjøpsordre
 • Håndtering av underleverandører
 • Håndtering av arbeidsordrer
 • Tidsbruks- og utgiftsledelse
 • Fremgangsevaluering av prosjekter
 • Fakturering av prosjekt og kunde
 • Multiselskap og multivaluta GL-kapasitet
 • Inntektsføring
 • GAAP-samsvar
 • Ressursstyring
 • Rapport og analyse

FULL OVERSIKT

Ikke vær avhengig av en begrenset visning av enkeltinformasjon med fragmenterte systemer. Slik leverer Maconomy full oversikt:

 • Omfattende - Se på tvers av hele organisasjonen - fra topp til bunn og i alle beliggenheter - på tvers av de forskjellige fasene i prosjektets leveringsløp (tilbud, planer, prosjekter, økonomiske resultater)
 • Fullt tilkoblet – All informasjon om kunder, ressurser, arbeid og økonomiske resultater er synlig — og kontinuerlig oppdatert mens arbeidet tilbys, planlegges, leveres og realiseres.
 • Alltid gyldig – Visninger av faktiske resultater (tidligere arbeid og gjeldende arbeid, WIP) og prosjekterte resultater (tilbud, planer og budsjetter) oppdateres kontinuerlig mens relasjonen mellom kunder, ressurser, arbeid og økonomiske resultater endres i prosjektets livsløp
 • Enkel tilgang – Statusvisninger tilpasses kundens rolle og preferanser (statiske rapporter og interaktive dashboards) og er alltid tilgjengelig ved behov (publisert eller på anfordring)

DYP INNSIKT

Slik omformer Maconomy urelatert data til kunnskap, slik at du kan få dyp innsikt:

 • Nøyaktig – samsvarende informasjon. Den er pålitelig og oppdateres konstant, slik at den er oppdatert nok for brukerens behov
 • På anfordring — informasjon er tilgjengelig for bruker på alle nivåer, når og på den måten de trenger den
 • Tilkoblet – Konteksten synkroniseres på tvers av hele organisasjonens arbeidsflyt – den kobler sammen kunders front office-data, ressurser og arbeid med back office-økonomiske resultater – slik at informasjonen fortelles som en "historie" som forklarer "årsakene" bak resultatene.
 • Uendelig – brukere på alle nivåer på tvers av hele organisasjonen kan spørre – og svare – på ethvert spørsmål om relevante forretningsområder