Øget Agilitet i Advokatbranchen - Er Det Nu Også Nødvendigt?

Posted by Christian Pedersen on November 13, 2017

Agilitet i advokatbranchen
Advokatbranchen er under forandring. Klienternes krav bliver mere og mere forskelligartede og komplekse, og på samme tid forventes det, at sagerne behandles hurtigere end tidligere. For fortsat at være konkurrencedygtig, er det nødvenligt at effektivisere forretningen og nedbringe omkostningerne, og samtidig beskytte alle advokatkontorers største aktiv: medarbejderne. Og nøglen til at møde og tackle disse udfordringer er øget agilitet. Faktisk er det essentielt at agere mere agilt, og de advokatkontorer, som vælger ikke at tage fat på dette risikerer at tabe kapløbet, mens konkurrenter og nye aktører på markedet stormer frem. 

 

I dette meget konkurrenceprægede og hæsblæsende miljø er agilitet afgørende for at levere ydelser af høj kvalitet for at fastholde eksisterende klienter og tiltrække nye. Det samme gælder talent, især inden for advokatbranchen, hvor virksomheden kun er så professionel og dygtig som dens medarbejdere. Den største fejl er at tro, at pengene er den største motivation for, at medarbejdere siger farvel. I PwCs undersøgelse fra 2016 ”Standing the test of time 25 years of the Law Firms” angav kun 12,7 % af de adspurgte økonomiske årsager som grund til deres opsigelse, mens 38,4 % angav ”bedre udsigter" som den primære årsag til opsigelsen.  

Gratis eGuide


7 agile fokuspunkter for at holde sig i front


Download nu

 

Gode Råd Til Øget Agilitet På Dit Advokatkontor


advocatuur - de toekomst

For at øge agiliteten har innovative vidensvirksomheder, herunder også advokatkontorer, investeret betydelige ressourcer i IT og driftsinfrastruktur i de seneste tre år, og de udnytter med succes den teknologiske udvikling til at forbedre deres service og interne drift. Valget af den rigtige og branchetilpassede ERP-løsning (Enterprise Ressource Planning Løsning) er altafgørende, og virksomheder, der vælger dette, har dokumenteret et fald i omkostningerne på op til 24% jf Nucleus Research Report 2015. 

Uanset om dit advokatkontor allerede er blandt de mest agile i branchen eller først nu er begyndt at få øjnene op for vigtigheden af at kunne tilpasse sig hurtigt i et miljø under konstant forandring, så er det vigtigt at kende til processerne og værktøjerne til at arbejde mere effektivt, opnå bæredygtig vækst og i sidste nede forbedre jeres bundlinje. 

Advokatkontorer, der er på forkant med udviklingen samt agerer agilt, fokuserer på at: 

  • Arbejde smartere med aktiv sagsbehandling fra starten 
  • Forbedre deres business intelligence via bedre teknologi 
  • Implementere ressourceplanlægning for at vide, hvilken advokat der arbejder med de enkelte sager 
  • Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere 
  • Analysere tidligere og nuværende sager, så de påtager sig den "rigtige" type lønsomme opgaver fremadrettet
  • Opbygge stærke klientrelationer baseret på en forståelse af deres udfordringer og situation
  • Monitorere sagernes fremdrift og bundlinjen på en effektiv måde 
  • Identificere sagens omfang og holde sig til det 

Hvor skal man starte? Prioriteringen af de forskellige processer og værktøjer afhænger naturligvis af den aktuelle situation, som netop din virksomhed står i. Her er det vigtigt at kunne drøfte situation og løsningsmuligheder med en ERP-samarbejdspartner, der har et dybt branchekendskab samt indsigt i de aktuelle problemstillinger. 


Vil Du Vide Mere?


Få endnu mere indsigt i din virksomheds muligheder for agere mere agilt, tiltrække flere klienter og fastholde de bedste medarbejdere og dermed opnå målrettet og bæredygtig vækst og en forbedring af bundlinjen. 

Hent Delteks gratis e-guide "7 Ways to be an Agile Law Firm" og se hvilke skridt, der skal tages – eller besøg deltek.com for mere information om Deltek’s løsninger til advokatkontorer. 
Dernæst bør du se på jeres egne interne processer og analysere centrale datasæt, så du kan stille de rigtige spørgsmål, foretage vurderinger samt tage afgørende valg omkring jeres fremtid. Kontakt os gerne, hvis du ønsker vores input til denne proces. 

 

Gratis eGuide

7 agile fokuspunkter for at holde sig i front

Få din guide nu