Maconomy-egenskaber

Delteks ERP-løsning, Maconomy, hjælper vidensvirksomheder med at vinde nye opgaver, øge udnyttelsesgraden, forhøje overskuddet, forbedre faktureringen og sætte skub i pengestrømmen.

FÅ MAKSIMALT UDBYTTE AF DINE MEDARBEJDERE, DERES ARBEJDE OG DERES TID

Vores integrerede løsning leverer bedre forretningsstyring og maksimal projektlønsomhed, og den understøtter en bred vifte af funktioner og nøgleprocesser overalt i videnservicevirksomheder, herunder:

 • Ordre til betaling ('order to cash')
 • Projekt- og programledelse
 • Projektbudgettering og -planlægning
 • Indkøbsordrer
 • Underleverandørstyring
 • Arbejdsordrestyring
 • Tids- og udgiftsstyring
 • Evaluering af projektfremdrift
 • Projekt- og kundefakturering
 • Fuld flerfirma- og flervalutastyring i finansbogholderiet
 • Indtægtsføring
 • GAAP-overholdelse
 • Ressourcestyring
 • Rapportering og analyse

KOMPLET GENNEMSIGTIGHED

Du behøver ikke længere nøjes med begrænsede overblik over isolerede oplysninger i adskilte systemer. Maconomy giver dig komplet gennemsigtighed:

 • Altomfattende – få overblik på tværs af hele organisationen – fra top til bund og på alle lokationer – på tværs af alle faser af projektets leveringslivscyklus (tilbud, planer, projekter, økonomiske resultater)
 • Fuld sammenkobling – alle relationer mellem kunder, ressourcer, arbejde og økonomiske resultater er synlige – og opdateres kontinuerligt, efterhånden som opgaverne tilbydes, planlægges, leveres og gennemføres.
 • Altid aktuelt – oversigter over realiserede resultater (tidligere opgaver og aktuelle, igangværende projekter (WIP)) samt beregnede resultater (tilbud, planer og budgetter) opdateres kontinuerligt, efterhånden som relationerne mellem kunder, ressourcer, opgaver og økonomiske resultater ændrer sig gennem projektets livscyklus.
 • Nemt tilgængelig – statusvisninger afpasses brugerens rolle og præferencer (statiske rapporter og interaktive dashboards) og er altid tilgængelige, når der er behov for dem (udsendte eller efter behov).

DETALJERET INDSIGT

Sådan forvandler Maconomy urelaterede datastrømme til viden, så du får overblik og dyb indsigt:

 • Nøjagtig – oplysningerne er konsistente. Dataene er pålidelige og opdateres konstant, så de er passende aktuelle i forhold til brugerens behov.
 • Efter behov – oplysningerne er tilgængelige for brugere på alle niveauer, når og i den form, de har behov for det.
 • Sammenkoblet – konteksten synkroniseres på tværs af hele organisationens arbejdsflow – front office-data om kunder, ressourcer og opgaver sammenkobles med økonomiske resultater fra back office – så oplysningerne "fortæller en historie", der forklarer "årsagerne" bag resultaterne.
 • Ubegrænset – brugere på alle niveauer i hele organisationen kan stille, og besvare, relevante spørgsmål, de måtte have om relevante områder af forretningen.